Ontdek jezelf verover de wereld

Beste ouder

Welkom bij WICO via deze weg kan je jouw zoon/dochter aanmelden voor het schooljaar 2020-2021.

Dit aanmeldingsformulier is een voorlopige inschrijving. De definitieve inschrijving gebeurt in juli wanneer je het pedagogisch project en het schoolreglement van WICO voor akkoord ondertekent.

Stappenplan:

  1. Maak eerst een keuze voor een campus en jaar, vul de naam en hoedanigheid van de aanmelder in en vul een e-mailadres in om een bevestigingsmail te ontvangen.
  2. Klik daarna op "naar voorlopige inschrijving". Je komt bij het inschrijvingsformulier van jouw gekozen campus.
  3. Ter bevestiging ontvang je een email.
  4. Voor de ondertekening van de definitieve inschrijvingsdocumenten en het inleveren van gevraagde documenten kun je op de gekozen WICO campus terecht van 1 juli tot 10 juli 2020 (van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u., op donderdag 2 juli tot 20.00 u.).

Dank voor het vertrouwen!

Ik wens een voorinschrijving voor:

De hierna gevraagde info zal verwerkt worden in de school haar administratieve- en haar leerlingvolgsystemen. De toegang is afgeschermd met een, op basis van een classificatie bepaald, gebruikersrechtenbeleid.

De info wordt verwerkt en bewaard zolang uw kind op de school ingeschreven is (per begonnen schooljaar), behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen. Meer informatie over het informatieveiligheid- en privacybeleid is terug te vinden op www.wico.be of kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden.

De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen steeds aan ons door te geven aan de school, in het bijzonder als het om contactgegevens gaat.